Bohumínští tak rozhodli kvůli lepší ochraně životního prostředí a čistoty ve městě. Nová vyhláška platí od 1. července.

„Sypký a podobný materiál musejí řidiči nově přepravovat v uzavřeném nákladovém prostoru, anebo se musí postarat o to, aby byl náklad třeba zaplachtovaný. Chceme tak zabránit sypání tuhých částí z převáženého materiálu nebo prášení. Vyhláška platí v celém Bohumíně, to znamená i na dálnici a platí jak pro nákladní auta, tak pro přívěsné vozíky osobních aut,“ uvedl místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Mezi sypké materiály město počítá zeminu, písek, štěrk, popel, drcený recyklát stavební suti, ale také uhlí, lomový kámen, cihly, tvárnice, stavební suť a další.

Hříšníci za nedodržení vyhlášky mohou dostat až 30ti tisícovou pokutu.

„Zatím jsme žádného hříšníka, který by vyhlášku porušil, nepřistihli. Zpočátku chceme tyto případy řešit domluvou a pak až přijdou na řadu sankce. Zaměřujeme se hlavně na hromadné převozy sypkých materiálů, například na lokalitu v Lounské ulici. Tu jsme už několikrát kontrolovali a řidiči tady vyhlášku dodržují,“ řekl ředitel strážníků Karel Vach.