V Havířově je šance, že se člověk znova setká třeba se svou ztracenou peněženkou, veliká.

„Za poslední dva měsíce na Magistrátu města Havířova skončilo asi padesát nalezených věcí,“ uvedla Marta Janáková, která má ztráty a nálezy na starosti. „Máme tady asi pětadvacet peněženek s doklady, svazky klíčů, ale najde se u nás třeba i mobilní telefon nebo kabela,“ vypočítávala Janáková. Žádný veřejně přístupný seznam všech nalezených věcí, který by si mohli lidé prohlédnout, však neexistuje. „Se zveřejňováním takových seznamů nemáme dobrou zkušenost. Láká to nepoctivé lidi, kteří se snaží vydávat nalezenou věc za vlastní, i když není jejich“ vysvětlila Janáková a dodala, že lidé, kteří něco doopravdy ztratí a hledají, tak si cestu ke ztracené věci najdou, protože více než polovina nalezených věcí se k původnímu vlastníkovi opět vrátí.

Podle Janákové všechny nalezené věci čekají na své majitele na Magistrátu města Havířova šest měsíců. Pokud si je do té doby nikdo nevyzvedne, stanou se majetkem města. Stejný osud potkal i poníka, který ztratil svého majitele před dvěma lety a byl tak nejkurióznějším havířovským nálezem.

Další možností, kde hledat zatoulané věci, je rotunda havířovského Dopravního podniku na Podlesí. Zde podle vedoucího provozu Stanislava Tomana končí všechny věci zapomnětlivých cestujících. „Za každý měsíc v autobusech najdeme asi deset předmětů. A jednou za čtvrt roku je všechny převezeme na havířovský magistrát,“ objasnil Toman, jak to chodí se zapomenutými věcmi z autobusů.

V Karviné je situace podobná, jen tamní magistrát každý měsíc zveřejňuje seznam všech věcí, které byly ve městě nalezeny.

Na webových stránkách Karviné se tak lidé dozvědí, že za poslední dva měsíce se v Karviné našly především peněženky, ale také španělská kniha, lampička nebo třeba jízdní kola.

Může se také stát, že ztracená věc se neobjeví na žádném z těchto míst. Poslední šancí tak zůstává internet, na kterém lze najít spoustu specializovaných stránek právě na ztráty a nálezy po celé České republice.

ROMANA HRBKOVÁ