Koncem července se uskuteční v areálu průmyslové zóny František v Horní Suché zajímavá soutěž o putovní pohár starosty Hornosušská věž. Soutěžící čeká 30. července řada tradičních i netradičních disciplín, které pořádně prověří hlavně fyzickou připravenost hasičů.

„Soutěžit se bude ve dvou kategoriích do a nad pětatřicet let. Myslím si, že všechny disciplíny budou hodně zajímavé i pro diváky,“ míní za pořadatele Aleš Zálejský.

Soutěžící hasiče nečeká určitě nic lehkého, když je čeká šest náročných disciplín. Poběží s hadicemi, překonají bariéru, šedesátkrát udeří do konstrukce hamerboxu, vylezou na lešení a vytáhnou dvacetikilové závaží, přemístí bezpečným způsobem pomocí Raitekova úchopu sedmdesátikilovou figurínu na vzdálenost čtyřiceti metrů a na závěr vyběhnou po 385 schodech na vrchol výškové budovy.

„Cílem jednotlivce je splnit všechny úkoly, které jsou součástí jednotlivých disciplín, předepsaným způsobem, v předepsaném pořadí, co nejrychleji. Disciplíny soutěže jsou prováděny plynule, bez přestávky, za použití aktivního vzduchového dýchacího přístroje a čas se měří od startu první disciplíny do ukončení poslední disciplíny,“ vysvětlil Zálejský.

Přihlášky do soutěže mohou hasiči zasílat na emailovou adresu zsibrita@seznam.cz nebo se přímo přihlásit na telefonním čísle 721 271 983. Uzávěrka přihlášek je 20. července.

„Všichni soutěžící startují na vlastní nebezpečí a musí být odborně i fyzicky způsobilí používat dýchací přístroj,“ dodal Zálejský.