Ve srovnání s červnem se v červenci zvýšil počet nově přihlášených nezaměstnaných. Z pěti firem bylo propuštěno 10 a více zaměstnanců najednou. Celkem jich přišlo 1577, což bylo o 143 více než o měsíc dříve.

Vůbec nejvíce čerstvě propuštěných lidí bylo v odvětví vzdělávání, což potvrzuje skutečnost, že se na prázdniny propouštějí učitelé. V červenci se jich přišlo zaregistrovat 103.

Za snížením nezaměstnanosti stojí úspěch úředníků, kterým se podařilo mnoha uchazečům najít novou práci, nebo je vyřadili za trest, když neplnili podmínky pro pomoc státu. Z evidence bylo vyřazeno celkem 1 645 uchazečů, přičemž jen 865 skutečně nastoupilo do práce.

Zájemci o práci mají jen velmi omezenou nabídku volných pracovních míst. Na jednu nabízenou pozici přichází v přepočtu 22 uchazečů. Z celkového počtu 898 volných míst mají největší šanci začít pracovat zdraví muži, a to v podzemí černouhelných dolů, kde se jim nabízí 149 míst. Zaměstnavatelé mají zájem také o pomocné pracovníky ve výrobě, zedníky, kuchaře nebo pekaře.

„V rámci aktivní politiky zaměstnanosti bylo vytvořeno 32 pracovních příležitostí. Z tohoto počtu je 28 míst financováno z národních prostředků a 4 místa v rámci nástroje veřejně prospěšných prací budou hrazena z Evropských sociálních fondů. V průběhu července bylo zahájeno 12 rekvalifikačních kurzů pro 114 účastníků,“ informoval ředitel Úřadu práce Karviná Radek Foldyna.

Ze 17 obcí okresu Karviná má nejvyšší míru nezaměstnanosti Horní Suchá, kde činí 16,56. Jde o jedinou obec, kde míra nezaměstnanosti přesahuje 16 procent. Jen o něco málo lépe, s 15,83 %, je na tom Karviná a 15,11 % mají také Horní Bludovice. Naopak největší šanci na získání práce mají lidé v Rychvaldě, kde míra nezaměstnanosti činí pouhých 9,14 % a v Chotěbuzi 9,51 %.