V jeho prostorách se konaly plesy, koncerty, akademie, výstavy a další akce místních spolků. Střechu nad hlavou poskytl i knihovně s více než tisícovkou knížek.Velké oblibě se těšila zahrada kulturního stánku, kde se pořádaly lidové zábavy.

Druhá světová válka na dlouhých šest let přetrhla slibně se rozvíjející kulturní život obce. Němci z Dělnického domu udělali sklad brambor, dřeva, pohonných hmot a jak se blížila frontová linie také sklad munice. Velký sál proměnili na stáj pro koně i s hnojištěm.

Po osvobození zůstala budova po okupantech zcela zdevastovaná. Z knižního fondu nezůstalo nic. Vše bylo spáleno.

Za velké obětavosti místních občanů se provedly nejnutnější vnitřní i venkovní opravy domu a 7. listopadu 1945 byl provoz znovu zahájen. Dělnický dům se opět ujal svého původního poslání.

Nedávno podstoupil v režii obce rozsáhlou obnovu.