„Chceme v tomto roce zvláštním způsobem zakončit letošní léto – díkůvzdáním Bohu za dary této země,“ vysvětlil stonavský farář Roland Manowski. Po mši bylo pro přítomné připraveno občerstvení, kde mohli ochutnat například prejt nebo stonavské koláče. (dog)