Oprava silnice vedoucí z Rychvaldu na Bohumín měla začít letos v létě, ale stále se nic neděje. Kde je zádrhel?


„Stavbu Rekonstrukce silnice II/471 Bohumínská zajišťuje investičně Moravskoslezský kraj, který je vlastník jak pozemku, tak silnice samotné. Město bude v rámci rekonstrukce silnice stavět pouze kanalizaci a chodník podél Bohumínské ulice. My už máme pro svou stavbu zajištěny smlouvy se zhotovitelem i dozor a čekáme na pokyn spuštění společné akce. Pokud je mi známo, kraj intenzivně pracuje na dotačním zajištění a smluvním zajištění stavby, a v závěrečné fázi je i výběrové řízení na zhotovitele stavby.“

Proč se oprava opozdí? Brzdí je výkupy pozemků nebo v čem je problém?

„Jak už jsem uvedla, Moravskoslezský kraj zajišťuje stavbu po investiční stránce. Co vím od odpovědných úředníků z kraje, tak se v průběhu zadávacího řízení muselo nutné řešit velké množství žádostí o dodatečné informace, které požadovali uchazeči o veřejnou zakázku, Proto kraj prodloužil lhůtu pro podání nabídek, aby měli uchazeči dostatek času k zapracování odpovědí.“

Máte už zprávy, kdy by měla oprava začít?

„Podle mých informací by akce mohla začít v listopadu 2011. Během zimních měsíců se zpravidla provádí přípravné práce jako např. kácení stromoví, vytyčování sítí, úprava objízdných tras, vybrání staveniště, atd. termín k dokončení obou staveb je cca 300 dní od zahájení, předpokládá se tedy dokončení v září 2012.“