Nové stromy se tak budou sázet na sídlišti v Tovární ulici v Záblatí a ve Skřečoni v oblasti Dolního pole a v lokalitě Gliňoč. Dohromady se hned na třech místech v Bohumíně vysází přes dva tisíce stromů a více než jeden tisíc keřů.

„Pro rozsáhlou výsadbu jsme hledali ucelené volné plochy, na nichž vznikne díky nové výsadbě zelená clona, která bude zachytávat škodlivé emise. Je to jedno z mála opatření, do kterého se může město aktivně zapojit v boji za lepší životní prostředí,“ konstatoval místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Nejvíce stromů spolu s keři se v Bohumíně vysadí v lokalitě Dolního pole. Tam výsadba navíc naváže na stávající biokoridor. Zahradníci tu plánují vysadit 1 105 stromů a 1020 keřů. „Díky nové výsadbě zvětšíme a posílíme stávající biokoridor. Kácet tady budeme jen minimálně. Vysadíme tady přes 200 olší, téměř 200 dubů, přes stovku javorů, jasanů a topolů, téměř sto vrb a přes padesát jilmů a osik,“ řekla Ľubica Jaroňová z odboru životního prostředí a služeb.