Zkontrolováno bylo 22 cizinců, Slováků a Poláků. „Pracovníci Celního úřadu Karviná si ke kontrole vytipovali oblast, ve které je registrována vyšší koncentrace cizinců, a tou je stavebnictví. Na pomoc si vzali i služebního psa. Vhodným objektem ke kontrole byla zvolena výstavba obchodního centra. U šesti kontrolovaných bylo zjištěno porušení zákona o zaměstnanosti, kdy nebyla splněna oznamovací povinnost vůči místně příslušnému úřadu práce o nástupu k výkonu činnosti,“ informovala mluvčí ostravského celního ředitelství Pavla Zdobnická.

Kontrolou však prošli také čeští pracovníci. „Ze 119 zkontrolovaných došlo u tří z nich k důvodnému podezření, že nemají řádně uzavřenou pracovní smlouvu. Zjištěná porušení budou předána místně příslušnému úřadu práce jako podnět k zahájení správního řízení za účelem uložení sankce. Vzhledem k tomu, že se nejedná o ojedinělý případ, budou celníci v těchto kontrolách nadále pokračovat,“ dodala Zdobnická.