Tradiční polní mši sloužil kněz z českotěšínské farnosti, jehož kázání naslouchalo zhruba 150 lidí.