Ve čtvrtek začala dvoudenní celokrajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školy a školská zařízení v Moravskoslezském kraji na téma „Aktuální otázky vzdělávání pro udržitelný rozvoj a mezinárodní rok lesů v regionu“. Akci pořádá Střední škola zemědělská v Českém Těšíně ve spolupráci s Krajským úřadem.

„Naše škola byla pověřena organizací konference za výjimečné úspěchy v oblasti environmentální výchovy. Patří k nim naše tradiční akce jako např.biojarmark, ekofilm, Den Země, Den stromů,“ říká za organizátory Anna Hromková. „Dva naši žáci také získali Cenu Učené společnosti České republiky za vědeckou činnost v kategorii středoškoláků,“ dodala.

Účastníci konference vyslechnou několik odborných přednášek, seznámí se s zemědělským školstvím na Těšínsku, v jehož rámci se bude konat biojarmark zaměřený na zdravou výživu, bio-produkty, ekologické zemědělství. Je pro ně také připravena exkurze do obce Třanovice, kde se seznámí se školou obnovy venkova a projektem Zelené centrum a také navštíví také Archeopark v Chotěbuzi–Podoboře.

Emilie Świderová