Radní nechtějí dopustit zamlžování informací o znečišťovatelích životního prostředí. Proto se rozhodli bojovat proti tomu, aby Ministerstvo průmyslu a obchodu výrazně seškrtalo integrovaný registr znečišťovatelů životního prostředí v rámci tzv. Ekoauditu. Informace o tomto záměru ministerstva přinesli zástupci sdružení Arnika.

„Obrátili se na nás zástupci sdružení Arnika a po prostudování materiálů jsme se k výzvě připojili, jelikož chceme zachovat informace o toxických látkách ve veřejně přístupném registru znečišťování v současné podobě,“ vysvětlila mluvčí havířovské radnice Eva Wojnarová.

Podle havířovských radních by připravovaný krok ministerstva vedl k omezení práva nejen veřejnosti, ale také samosprávy a státní správy, na informace o mnoha oblastech životního prostředí.

„V registru si nyní může každý vyhledat, která společnost co vypouští do jednotlivých složek životního prostředí. Informace slouží například k vyhledávání znečišťovatelů a o tuto možnost nechce město přijít,“ dodala Wojnarová.

Ministerstvo ale s interpretací Arniky nesouhlasí. „Informace uváděné sdružením Arnika se nezakládají na pravdě a lze je považovat za účelovou manipulaci. Naším cílem je odstranění byrokracie, kterou po svých podnikatelích nevyžaduje žádný jiný členský stát Evropské unie,“ vysvětlil mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vlček.

Podle něj chce MPO sladit požadavky předpisů v ČR s požadavky legislativy EU a upravit pouze část povinností týkajících se hlášení údajů do registru, a to přenosy látek v odpadech předávaných mimo provozovnu, nikoliv sledování a hlášení údajů o emisích do ovzduší, vody a půdy.

Za zachování registru jsou i v dalších městech.

Podle vedoucí odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice Věry Niklové je registr užitečná věc.

„Najdeme v něm všechny údaje o životním prostředí v oblasti ovzduší i vody, například to, jaké látky továrny vypouštějí. Pravidelně v něm informace sledujeme a neumíme si představit, že by neexistoval,“ uvedla Niklová.