Vede také čtyři terénní pracovníky, kteří svou práci zaměřují na osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách v Karviné.

Jaké aktuální nejhorší problémy řeší vaši klienti?

Nejčastější jsou problémy spojené s bydlením, tzn. zadluženost na nájmech a službách. Naší snahou je proto udržet co nejdéle nájemníky v bytech, v jiných případech klientům zprostředkováváme azylové bydlení anebo ubytovny. Dále domlouváme splátkové kalendáře u věřitelů i exekutorů, a klienty následně motivujeme ke splácení. Terénní pracovníci je často doprovází na úřady a instituce, kde působí jako prostředníci při jednáních, pomáháme s vyřizováním matričních dokladů, sociálních dávek, vyplněním formulářů, vyhledáváme volná pracovní místa a podobně.

Jak se k vaší práci stavějí lidé, kterým se snažíte pomáhat?

Nejdůležitější pro naši práci je, aby klienti svůj problém chtěli řešit, aby sami byli aktivními a nenechávali svůj problém spát. Často se stává, že kumulace problémů u jednotlivců i rodin je v takovém stavu, že se nedá řešit jednorázově, klienti spolupracují s naší službou měsíce.

Spolupracují s vámi?

Jak kdo. Například na ubytovnách pro neplatiče se setkáváme s lidmi, kteří nechtějí řešit své problémy. Většinou jsou to nezaměstnaní, kteří o nájemní bydlení přišli kvůli neplacení nájemného, dluží lichvářům a různým úvěrovým společnostem a své pohledávky nesplácejí. Tito lidé často migrují z jedné ubytovny na druhou, žijí dneškem a nemají žádnou perspektivu ani motivaci, aby se vrátili zpět do normálního života. Je velmi smutné, když se jedná o rodinu s dětmi.

Pracujete s lidmi, kteří jsou sociálně vyloučení a nejsou na tom často dobře. Ale určitě se v terénu setkáváte i s lidmi, kteří ač jsou takzvaně normální (běžní lidé, kteří chodí do práce, jsou důchodci…). Jak situaci a život v ghettech vnímají oni? Jaké problémy řeší?

„Pokud se budeme bavit o Karviné-Novém Městě, které se nelichotivě přezdívá ghetto, kde bydlí silná populace Romů a mnoho starších tzv. bílých lidí, žijí tam lidé spořádaně i naopak. Pravdou je, že v domech anebo vchodech, kde bydlí převážně Romové, jsou častější stížnosti na problémové vztahy, na hluk, nepořádek v okolí, rušení nočního klidu, velký počet osob v bytech a podobně. My tam často působíme jako mediátoři - urovnáváme vztahy, upozorňujeme na domovní řád, zákonné povinnosti nájemníků a dohlížíme na úklid ve společných prostorech domu i okolí.“

Romům nevadí, jak jsou vnímáni veřejností?

„Nejen příslušníkům tzv. majoritní společnosti, ale i samotným Romům vadí fakt, že lokalita se stává romskou. Nechtějí v domě dalšího romského nájemníka, chtějí žít v hezkém a bezpečném prostředí, aby se nemuseli bát nechat své děti bez dohledu před domem na pískovišti anebo sportovištích.