Na posledním zasedání zastupitelstva Horní Suché bylo pořádně rušno. Zastupitelům se vůbec nelíbilo, jak se úředníci vypořádali s odvoláním obce i dalších odpůrců spalovny a rozhodnutí proti odvolání napadli soudně.

Vše o projektu spalovny čtěte v Souvisejících článcích

„Zastupitelé byli v tomto bodu nezvykle jednotní. Pouze jeden se při hlasování zdržel, ostatní byli pro to, abych podal proti rozhodnutí kraje žalobu. Už jsme oslovili renomovanou právnickou kancelář a s její pomocí do soudního sporu jdeme. Nevíme přitom, jak postupujíc další města, obce a sdružení. Jsme přesvědčení, že úředníci tentokrát chybovali,“ uvedl starosta Horní Suché Jan Lipner, který poukázal na to, že v odvolání byla celá řada bodů, ale kromě jednoho byly všechny námitky zamítnuty. „Dá se říct, že to dotyční úředníci prostě účelově smetli ze stolu, protože nepřihlédli ani k jedné naší námitce,“ míní Lipner.

Na jednání zastupitelstva byli zástupci firmy Krajské integrované centrum, která má spalovnu provozovat. Ti se snažili některé věci vysvětlit, ale jejich argumentace hornosušské zastupitele spíš rozčílila.

„Oni nám snad přijeli domlouvat a radit, jak se na věci máme dívat. Nepřinesli ani jeden argument a jejich přítomnost byla proto spíš kontraproduktivní. I díky tomu byli zastupitelé tak jednotní. Jestliže na tomto projektu pracuje kraj, měli by přijet jeho zástupci, kteří nás mají se vším seznámit a ne manažeři firmy,“ poukázal dále Lipner.

„Záměrem představitelů společnosti KIC Odpady, kteří se zastupitelstva v Horní Suché účastnili, bylo podat co nejzasvěcenější a nejpodrobnější informace o přípravě projektu. Zástupci kraje, krajského úřadu, ani společnosti, která se přípravou zabývá, k jednání přizvaní nebyli,“ bránil se náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

Hornosušský starosta poukázal na hodně kontroverzní věc, kterou je vyřazení sdružení Občané proti spalovně z námitkového řízení. „Tuto věc bych se nebál označit jako absurdní. Námitky členů sdružení Občané proti spalovně nebyly brány v potaz, protože toto sdružení vzniklo podle názoru úředníků účelově. Jak jinak asi mohlo vzniknout? Lidé se dozvěděli o záměru výstavby spalovny a nechtěli jí, tak se sdružili, aby mohli společně proti tomuto kroku postupovat. A nyní jsou z řízení vyloučeni kvůli účelovosti. To je fakt do nebe volající a nechápu, jak si to někdo může v dnešní době dovolit,“ řekl Lipner.

Náměstek hejtmana Miroslav Novák s přístupem i postupem Horní Suché nesouhlasí. „Obec Horní Suchá, jako jeden z akcionářů KIC Odpady založené účelově k vybudování a provozování zařízení pro energetické využívání komunálního odpadu, disponuje veškerými právy účastenství na řízení celé společnosti, což také činí. Postoj, který nyní zastává, není principem loajality společníka vůči společnosti a tímto bezdůvodně vystupuje proti zájmům společnosti. V průběhu celého povolovacího procesu, ve všech dosavadních řízeních měla obec možnost, a rovněž tak i činila, uplatňovat námitky a své připomínky a tyto byly všechny vypořádány a případné obavy byly vyvráceny. Již s ohledem na povahu námitek vznesených v odvolání proti územnímu rozhodnutí, směřujících k údajným chybám v procesních postupech, jeví se tyto jako formální,“ uvedl Novák.

Ten také nepovažuje za šťastné, že obec podala žalobu. „K vlastnímu kroku podání žaloby neshledávám žádné důvody, neboť k žádnému pochybení nedošlo, avšak vlastní rozhodování bude na posouzení nezávislého soudu. Lze pouze říci, že celý projekt zařízení je pro životní prostředí přínosný a obec jako akcionář by měla vyvíjet maximální snahu o brzké a řádné zrealizování záměru,“ dodal Novák.