Podle předsedy občanského sdružení Orlovák Radima Lapšanského je dobře, že lidé tyto náhrady dostali, nicméně je to pouze zanedbatelná částka. „Chování OKD oceňujeme, ale mrzí nás chování města, které za posledních deset let dostalo za vytěžený nerost, důlní škody a jiné kompenzace více než 161 milionů korun,“ informoval Lapšanský.

Podle něj mají lidé na tyto peníze minimálně morální nárok. „Lidem těžba znepříjemňuje život a peníze, které město od těžební společnosti dostává, končí jinde, než by měly,“ sdělil předseda Orlováku.

Vadí mu, že místo na opravy cest nebo stavbu nových dětských hřišť, jdou peníze do projektů, ze kterých nemají obyvatelé postižených oblastí přímý užitek.

„Přece chodník v Lutyni, semafory na křižovatce nebo opravený plot na hřbitově, kde se navíc pohřbívají lidé nejen ze Zimného dolu, ale z celé Orlové nebo jiných měst, nejsou kompenzacemi z hornické činnosti,“ kroutí hlavou Radim Lapšanský.

Vedení města prý obyvatelům postižených lokalit nijak nepomohlo. „Tvrdilo, že to je soukromý majetek, a že s tím nemohou nic dělat,“ dodal předseda Orlováku.

Mojžíšek: Do Zimného dolu půjdou peníze

Podle místostarosty Radislava Mojžíška nemůže město z hlediska uplatnění důlních škod nikoho zastupovat. „Existuje zde pouze vztah mezi vlastníkem nemovitosti a

těžařem. Bohužel, v tomto vztahu nemůže město hrát žádnou roli,“ vysvětlil místostarosta.

Podle něj jsou finanční prostředky za vydobytý nerost a za dobývací prostory příjmem města, který je zahrnut do rozpočtu města a o jeho použití rozhoduje zastupitelstvo.

„Z těchto prostředků jsou hrazeny například mandatorní výdaje města, jako jsou náklady na veřejné osvětlení, úklid komunikací, jejich opravy, zimní údržba města bez ohledu na městskou část,“ zdůraznil Mojžíšek.

Také do části Zimný důl se prý město chystá investovat.

„Ke konci se blíží výběrové řízení na budování kanalizace a z předpokládaného rozpočtu 360 milionů korun, přijde vybudování kanalizační sběrače pouze v části Zimný důl na víc než 100 milionů korun,“ dodal místostarosta.

Připravena je prý také žádost na finanční příspěvek z dotačních zdrojů na rekonstrukci a úpravy hřiště u bývalé základní školy v této lokalitě.

„V rámci kanalizace budou provedeny také opravy komunikací v Zimném dole. V nejbližší době poputují do Zimného dolu investice v odhadované výši 120 milionů korun,“ vypočítal Mojžíšek.