Konec sportů v Havířově? Tak to opravdu vnímají v Havířově zástupci klubů několika sportovních odvětví. Nová koncepce totiž počítá pouze s podporou mládežnického sportu, což se patrně značně dotkne hlavně výkonnostních a vrcholových sportovců. Někteří dokonce hovoří o likvidaci.

Dlouho se diskutovalo o tom, že se tento krok nebude týkat prioritních sportů, které byly vybrané. Jenže nyní je vše jinak a všem bude měřeno stejně.

Na zastupitelstvu rozpoutala diskuzi Milada Halíková (KSČM), která poukázala na to, že peníze do hokeje několikrát skončily neznámo kde.

Primátor Zdeněk Osmnanczyk vysvětlil, že peníze do sportu dospělých bude radnice dávat poslední dva roky. „Dohodli jsme se na přechodném období, které bude trvat dva roky. Někteří zastupitelé chtěli, abychom tento krok podnikli hned, ale my chceme dát všem oddílům čas na to, aby se na změnu pořádně připravily. Určitě by nebylo vhodné podporu okamžitě celou stopnout, protože by hrozilo například nedohrání soutěží,“ vysvětlil primátor Havířova Zdeněk Osmanczyk, který potvrdil, že prioritní sporty výjimku mít nebudou. „Opravdu se tento krok dotkne všech sportů,“ dodal.

Nejvíce se toto rozhodnutí zastupitelů dotkne hokeje, který dlouhodobě čerpá nejvyšší dotace. Bez podpory města tým mužů patrně definitivně skončí, protože sehnat potřebnou částku od sponzorů ve městě, kde není ani jedna továrna nebo větší podnik, je prakticky nemožné.

„Jestli je do definitivní zpráva, tak z ní samozřejmě radost nemám. Je to pro mě novinka a musím se s ní nejdříve podrobně seznámit. Kdybychom ale na chod týmu mužů nedostali od města žádné peníze, tak by to určitě znamenalo konec seniorského hokeje ve městě. Nechci ale opravdu předbíhat, takže teď jdeme shánět podrobnější informace,“ řekl překvapený manažer AZ Havířov Martin Potočný.

Lední hokej je finančně hodně náročný sport, když je drahý i provoz zimního stadionu. Trpět budou i jiné sporty, když nebudou mít na to, aby hráli na stejné výkonnostní úrovni. Fotbal i florbal se asi propadnou o několik příček dolů, stejně jako stolní tenis.

Prioritní sporty jsou nyní určené na dva roky. Vedle fotbalu a ledního hokeje se k nim nově přidaly i vzpírání, florbal, basketbal, stolní tenis a tenis. „S vybranými sportovními subjekty bude uzavřena rámcová dohoda o poskytování dotace, která bude zaručovat, že po dobu trvání této smlouvy obdrží organizace dotaci na činnost,“ vysvětlila mluvíč havířovského magistrátu Eva Wojnarová.

Zastupitelé rozhodli také o tom, že dotace nesmějí být použity na činnost politických stran a hnutí, pořízení hmotného majetku s cenou nad 40 tisíc korun nebo splátky leasingů, úvěrů a půjček.