„Do separace jsme v létě výrazně zapojili školy a školky, kde jsme umístili desítky nádob na třídění a zapojili děti do osvěty,“ řekl náměstek primátora Karviné Lukáš Raszyk. S výsledky je město spokojeno. „Díky separaci v těchto zařízeních nám právě EKO-KOM poskytne za svoz 600 tisíc korun. Peníze rozdělíme 13 základním školám a 19 zapojeným školkám na další ekologickou výchovu. Našim i krajským, které se také zapojily,“ dodal Ra- szyk.

Zjednodušit a přiblížit třídění odpadu se snaží i v dalších městech. V Českém Těšíně letos obnovili velkoobjemové kontejnery na nábytek a další odpad, který se do běžných popelnic nevejde. „Dva roky tady tyto kontejnery nebyly a lidé museli vozit velké věci do sběrného dvora,“ řekla mluvčí Českého Těšína Dorota Havlíková. Kontejnery jsou ve městě teprve několik týdnů, cirkulují z místa na místo podle harmonogramu.

Novinku zavedli i v Karviné. „Při osvětě spolupracujeme se společnostmi, které se na třídění zaměřují. Ve spolupráci s firmou EKO-KOM od čtvrtka 17. listopadu rozdáváme domácnostem tašky na separovaný odpad,“ řekl Ra- szyk. Město jich má k dispozici prozatím sedm set a rozdává je ve všech typech zástavby: na sídlištích, v zástavbě nízkými bytovými domy a lidem v domcích v různých částech města. „Podle zájmu a užitečnosti pak firma v příštím roce dodá další,“ upozornil náměstek karvinského primátora.

Změny ve svozu a počtu nádob na odpad dělá nejen Český Těšín, ale také Karviná. „Dostali jsme opět od EKO-KOMU celkem 170 nových nádob na separovaný sběr a do konce roku jimi nahradíme především ty poškozené,“ upozornil Raszyk. Loni v Karviné přibylo padesát nádob hlavně na sídlištích. „Od léta máme na 18 stanovištích sběr elektroodpadu ve spolupráci s firmou Asekol. Ta je také vyváží a městu stejně jako další firmy za odvezené množství platí,“ popsal Raszyk.

Během roku 2010 vytřídili občané Karviné 594 tun plastů, papíru a skla, letos už 930 tun. Celkově se v Karviné vybere 14 tisíc tun komunálního odpadu za rok.

Spolu s končícím podzimem pomalu končí také svoz bioodpadu. V Karviné se tento odpad od domů sváží ještě do konce tohoto měsíce, v Orlové zrovna tak.

V Orlové na bioodpad mají u domů pytle. „Kromě kontejnerů, rozmístěných ve městě, dostává každý rodinný dům čtyři pytle černé barvy na bio- logický odpad. Do těchto pytlů je možno ukládat trávu, listí, zbytky zeleniny a ovoce, zbytky rostlin, slupky z ovoce a zeleniny, použité čajové sáčky a kávovou sedlinu,“ popsala mluvčí města Nataša Cibulková. Pokud ovšem lidem pytle nestačí, musí s přebytkem do sběrného dvora.