Původně byl postaven pro Sdružení katolické mládeže a dostal jméno Polský katolický dům. Po roce 1945 se přejmenoval na Společenský dům. Od roku 1949 je sídlem místní skupiny PZKO.

Přístavbou nového jeviště v akci Z, byly vytvořeny podmínky pro konání řady hodnotných kulturních akcí. V šedesátých letech se budova opravila.

V roce 1997 byla zahájena její generální rekonstrukce a modernizace. Své prostory opět otevřela 16. května 1999 slavnostní inaugurační akademii. Je dnes významným, vyhledávaným kulturním a společenským stánkem nejenom obce, ale i dalších okolních míst.