Výstraha před ledovkou je zatím vyhlášena do sobotního rána. Hrozí především v nižších polohách a ve městech, kde se teploty budou pohybovat kolem nuly. Ledovku může způsobit mrznoucí mrholení nebo mlha.

Očekávaný déšť ani sníh však nevytrhnou trn z paty vodohospodářům. Ti sledují, jak jim klesají hladiny všech přehrad a snižují se průtoky v korytech vodních toků. Dlouhodobé sucho se dosud projevovalo především na menších tocích. Ve čtvrtek ráno se však pod limit, kterým se označuje sucho, dostala i řeka Ostravice v Ostravě.

„Nízký stav vody je v Jičínce, Olešné, Mohelnici, Baštici nebo Morávce. Od čtvrtečního rána také v Ostravici. Hladiny klesají i v přehradách. Nepředpokládáme, že by se situace mohla zlepšit. Očekávané srážky v tomto týdnu se budou pohybovat kolem jednoho milimetru a v příštím do pěti milimetrů. Takové množství se vsákne do půdy a na hladinách se neprojeví,“ řekl vedoucí dispečinku společnosti Povodí Odry Jiří Pagáč.

Situace však podle vodohospodářů není nijak tragická. Z přehrad odpouštějí předepsané množství vody a neomezují ani odběr pro průmyslové využití.

Sever Moravy a Slezsko by potřebovaly vydatný déšť nejen kvůli naplnění koryt řek a potoků, ale také pro spláchnutí prachu, který na zem spadl v průběhu inverze. Ta trvala od konce října.