Podle nejnovějšího návrhu ministerstva životního prostředí by kontroly domácích topenišť měly v budoucnu navrhovat radnice. Kotle v domácnostech by pak kontrolovali proškolení úředníci se znalostí správního práva.

Novinářům to řekl sám ministr životního prostředí Tomáš Chalupa po setkání pracovní skupiny pro řešení špatné kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji.

Právě lokální topeniště, kde řada lidí topí nejrůznějšími odpady, se podle odborníků přibližně třetinou podílejí na zhoršené kvalitě ovzduší.

Podle Chalupy se v žádném případě nejedná o finální verzi, která by měla mířit do legislativního procesu. „Naší snahou je připravit definitivní verzi kontrol tak, aby byla časově sladěná s novelou zákona o ochraně ovzduší, který by měl začít platit příští rok v červenci,“ řekl Chalupa.

Zároveň upozornil na to, že cílem tohoto návrhu není vytvářet zelená komanda, která by vtrhávala lidem do domů. „Nic takového se stát nesmí a nemůže,” uvedl Chalupa s tím, že kontroly by měly být prováděny pouze na základě důvodného podezření.

„Nechceme podporovat udavačství, sousedské spory ani zelená komanda. I proto je základní rámec tohoto systému na bázi podezření kontrola sankce nastaven tak, aby o kontrolu v dané domácnosti požádala úředníky obce s rozšířenou působností vždy jen místní radnice,” uvedl Chalupa.

Právě na místní radnice autoři návrhu spoléhají.

„Kdo jiný zná lépe místní poměry? Kdo je schopen posoudit nebo odhadnout, kdo se jak chová? Místní lidé, sousedé, obecní strážníci, potažmo úředníci místní radnice. Radnice by měly posoudit důvodné podezření a pověření úředníci, lidé, znalí práva, příslušně proškoleni, kteří na toto mají vzdělání a certifikaci, by měli mít možnost provést kontrolu. Radnice by tak měly mít možnost postupovat vůči těm „neslušným“ lidem tak, jak je sice dnes napsáno v zákoně, ale v praxi neproveditelné,“ vysvětlil Chalupa.

Kontroloři by měli mít přístup pouze ke kotli a používaným palivům. A pokuty by měli ukládat pouze v případě, kdy majitel kotle vstup úředníka odmítne nebo samotná kontrola odhalí porušení zákona, tedy pálení odpadem. V takovém případě by mohla pokuta dosáhnout maximální výše 20 tisíc korun. Ministerstvo nepočítá s tím, že by u kontrol asistovala policie.

Karvinský primátor Tomáš Hanzel tento postup schvaluje. „Budu rád, když budeme moci pokutovat. Někteří obyvatelé Karviné si totiž neuvědomují, že když topí odpadky, ušetří možná několik korun, ovšem promítne se na zdraví jejich a jejich sousedů.

Dodal, že schvaluje názor ministra Chalupy, který tvrdí, že cílem všech těchto opatření není nabádání lidí k udavačství, ani šikana slušných lidí. „Jde především o to, ukázat prstem a postihnout ty, kteří si neuvědomují, že tímto způsobem porušují zákon,“ dodal primátor Tomáš Hanzel.

Čtěte také:
Na nový kotel můžete dostat až 60 tisíc korun
Ministr Chalupa chce kontrolovat, čím topí domácnosti
V Havířově se jednalo o ovzduší v kraji