Co představitelé města Karviná čekají od nového zákona a zda by byli případně pro úplný zákaz výherních automatů či modernějších videoterminálů, jsme se zeptali náměstka primátora pro bezpečnost a školství Petra Bičeje.

Nová verze vyhlášky o zdanění hazardu stále nemá definitivní podobu, nicméně, co si od ní město slibuje? Vyšší příjmy, omezení počtu přístrojů? Co přesně?

„Upřímně řečeno nic moc a poslední verze daňového zákona, to je děs! Jaké tedy bude zdanění hazardu, to asi dnes moc jasné není. Takže my se zařídíme po svém – stopstavovou vyhláškou, kde bude jasně vymezeno, kde přesně se smí hazard provozovat a za jakých podmínek, nic dalšího se povolovat nebude. Už máme omezující a kontrolní dohody s provozovateli výherní hrací přístrojů i videoloterijních terminálů, museli výrazně omezit reklamu vně heren, uvnitř musí být přístroje označené varovnými samolepkami, nesmějí lákat třeba na slevy alkoholu za hru apod. Obsluhy heren si dost kontrolují, zda jim tam nehrají mladiství.“

Kolik peněz vybrala Karviná na poplatcích provozů VHP (automatů) VLT – videoloterijní terminály v roce 2010, 2009 a 2008. jaký příjem se očekává letos?

„Každý rok přibližně přes 22 milionů korun.“

Jaký prospěch z toho má řadový obyvatel města?

„Peníze jdou na dotace do sportu, kultury, mládežnických aktivit, sociální oblasti, ale taky do drobnějších investic, takže z této částky bude občan města mít prospěch vždycky.“

Pane náměstku, jak se na tuto problematiku díváte Vy jako bývalý šéf městské policie? Je situace ohledně heren ve městě v pořádku, nebo byste, kdyby to pochopitelně umožňoval zákon, přijal tvrdší opatření, aby buď herny zcela zmizely, anebo aspoň když už musejí být, přinášely poplatky z jejich provozování více peněz a užitku obyvatelům města?

„K užitku obyvatel města ty peníze už jsou a pochopitelně bychom očekávali, že nám poslanci umožní mít víc. My jsme nikdy nechtěli úplně zakázat herny a hrací přístroje, ale po majitelích těch, které nakonec po městě povolíme, chceme dodržování jasných pravidel. Mám přehled o kontrolách městské policie (chodí třeba prověřovat ty, kdo berou asociální dávky, a když hrají nebo pijí, dostanou stravenky). A vím, že obsluhy heren si opravdu nedovolí pustit ke hře děti nebo mladistvé.“