Proto se pracovnice českotěšínského Monterossori centra rozhodly uspořádat dny otevřených dveří, aby se pedagogové i děti měli možnost seznámit s Montessori pedagogikou. A jak prozradila vedoucí českotěšínského centra Romana Plonková, zájem ze strany školek ji upřímně překvapil a velmi potěšil.

„Učitelé i děti se mohli seznámit s metodou Montessori, mohli si ji vyzkoušet na vlastní kůži, na vlastní oči, mohli se na cokoli zeptat,“ uvedla Plonková.

Děti zaplnily hernu Montessori centra a hned se vrhly na jednotlivé činnosti.

„V našem centru si však děti nehrají, ale „pracují“, a to tak, že je to baví a něčemu novému se naučí. Cílem centra je dětem nabídnout možnost rozvíjet se tak, aby byly připraveny do školy či pro život. Je zde pět oblastí od praktického života, přes smyslovou výchovu, matematiku, mateřský jazyk až po kosmickou výchovu, která zahrnuje poznatky z dějepisu, zeměpisu, přírodovědy a dalších oborů,“ vysvětlila Plonková.

Hlavním rozdílem mezi klasickým vzděláváním a Montessori pedagogikou je v přístupu. „Když děti pouze slyší, co jim říkáme, zapomenou to. Když to vidí, jsou schopny si to zapamatovat a my se snažíme, aby tím, že něco udělaly samy, také pochopily, co a proč se tak děje,“ objasnila Plonková.

Většina montessori pomůcek je tedy nastavena tak, aby si je děti mohly samy osahat, vyzkoušet, co s nimi lze dělat a tak se dobrat pochopení.

„Cílem tohoto pedagogického stylu je rozvíjet a podporovat děti, co nejpřirozenějšími věcmi,“ dodala Plonková.

Také učitelky byly z možností, jak děti vzdělávat, nadšené. „Získala jsem tu další impulsy pro práci s dětmi. Velmi mě oslovily zdejší nápady a tvořivost,“ ohodnotila montessori pedagogiku učitelka Mateřské školy Masarykovy sady Miroslava Hessová.

„Určitě něco z toho, co jsme tu vyzkoušeli využiji i v naší výuce,“ řekla Soňa Klimková.

Gabriela Cichá