Město totiž dokončilo projekt „Dejte nám šanci poznat svět“, díky kterému se povedla kompletní internetizace školních zařízení. V letošním roce se tento projekt týkal ZŠ Mládí, Základní a mateřské školy s polským vyučovacím jazykem Orlová, ZŠ Slezská a ZŠ Jarní.

„Do všech těchto škol město pořídilo informační technologie, jako jsou počítače, dataprojektory, plátna nebo interaktivní tabule s napojením na internet do každé kmenové třídy a zajistilo i elektronické učebnice,“ vysvětlil starosta města Jiří Michalík.

Minulý týden proběhlo na ZŠ Mládí slavnostní otevření jedné z takto vybavených tříd. „Máme z toho velikou radost, protože je to další krok ke zkvalitnění výuky,“ uvedla ředitelka školy Dagmar Horváthová.

Prý ji těší pozornost města věnovaná školství a vzdělávání obecně. „Je to dobře, protože investice do dětí a do jejich vzdělání se nám stokrát vrátí,“ dodala.

Spokojeni jsou také žáci a učitelé ZŠ Jarní. Do každé třídy dostali dataprojektor, stolní počítač a výukové programy do různých předmětů. V několika vybraných třídách je navíc nová interaktivní tabule a stahovací plátno.

Podle ředitelky Věry Vrlíkové jsou všichni učitelé na nové technické vymoženosti připraveni.

„Kantoři jsou jednak dlouhodobě školeni a navíc jsme měli speciální školení na školícím středisku na orlovském gymnáziu, kde jsme se naučili tabule nejen dobře ovládat, ale také na nich vytvářet vlastní výukové programy,“ řekla ředitelka.

Podle ní pomohou všechny technické úpravy ke zlepšení výuky.

„Děti budou mít aktuální informace a mohou si informace z učebnic doplňovat o různé zajímavosti. Přispěje to také k zatraktivnění výuky,“ sdělila ředitelka.

Dobře vybaveny multimediální technikou jsou také karvinské základní školy.

„Všechny naše základní školy už jsou nově vybaveny počítači, získali jsme na to asi deset milionů korun z Evropské unie,“ informovala mluvčí Karviné Šárka Swiderová s tím, že se nejedná jen o počítače s internetem, ale některým školám se povedlo získat i lepší vybavení, jako jsou multimediální učebny.

Internet mají zavedený také na všech základních a mateřských školách v Havířově. Základní školy jsou navíc také vybaveny interaktivními tabulemi.

„V posledních letech byly interaktivními tabulemi postupně vybavovány základní školy. Kromě základních škol jsou dvě interaktivní tabule také na Mateřské škole Balzacova v Havířově-Podlesí,“ uvedla mluvčí města Eva Wojnarová.

V roce 2012 počítají s touto tabulí také do Střediska volného času Asterix.