A to se podle zjištění Kontrolního výboru minimálně ve třech případech nestalo. Vedoucí odboru životního prostředí Radislav Hájek totiž materiály poslal pouze pracovní skupině, ale nikoliv osadnímu výboru.

„Když jsem se s ním o tom bavil, tak mi slíbil, že to pošle i osadnímu výboru. Bohužel se tak nestalo. Radní to poté zdůvodňovali tím, že v pracovní skupině jsou i lidé, kteří jsou členy osadního výboru,“ sdělil člen Kontrolního výboru a zastupitel Miroslav Chlubna.

Toto vysvětlení ale podle něj neobstojí.

„V té skupině sice sedí lidé, kteří té problematice rozumí, ale určitě se nemohou vcítit do pocitů lidí, jež tam žijí, a kteří ty vlivy zažívají na vlastní kůži,“ dodal Chlubna.

Tento nonsens prý koaliční zastupitele tak rozzlobil, že chtějí usnesení zrušit.

„Budu bojovat za to, aby tato pravomoc zůstala, a aby se lidé mohli vyjadřovat k tomu, co se v oblasti, kde žijí, děje,“ řekl Chlubna.

Trestat radní nelze

Snaha zrušit zmiňované usnesení se nelíbí ani bývalému předsedovi Osadního výboru Zimný důl a předsedovi občanského sdružení Orlovák Radimu Lapšanskému.

„Vedení města by bylo nejradši, kdyby se lidé v poddolovaných oblastech žádné informace o těžbě nedozvěděli,“ myslí si Lapšanský.

Podle opozičního zastupitele Petra Kocura nemohou být radní za své jednání ani nijak postiženi.

„Jediná sankce může přijít od zastupitelstva, ale vzhledem k tomu, že má koalice většinu, tak nepředpokládám, že by k něčemu došlo,“ sdělil Kocur s tím, že také bude hlasovat proti zrušení usnesení.

Podle místostarosty Radislava Mojžíška chce koalice zrušit usnesení, protože nemá oporu v zákoně.

„Podrobili jsme usnesení právní analýze a zjistili, že je v rozporu se zákonem. Orgánem, který rozhoduje o problematice hornické činnosti, je rada města a nikoliv zastupitelstvo města,“ řekl místostarosta.

Jak dodal, neznamená to, že by nechtěli informovat obyvatele o hornické činnosti.

„Ale nechceme to dělat tím, že budeme podporovat nezákonný stav. Nic nebrání tomu, aby na každé projednání hornické činnosti umožnila rada přístup na jednání jednotlivým členům osadních výborů a vyslechla jejich návrhy a náměty k dané problematice,“ uzavřel Mojžíšek.