Dluh na nájmu za dobu, kterou bývalý vězeň, dnes naprosto nemajetný člověk, strávil ve vězení. Anebo 120 tisíc korun dluhu, opět na nájmu, který má v současné době nemocná paní, obyvatelka domu s pečovatelskou službou. Rovněž nemajetná.

Dva příklady z těch, kdy radnice odpustila dluhy svým obyvatelům. V obou případech se jednalo o Český Těšín.

„Město odpouští dluhy v odůvodněných případech, například z humanitárních důvodů nebo z vymáhání pohledávek upouští v případech, kdy dlužník nic nemá a další vedení pohledávky v účetnictví a její vymáhání by bylo bezúčelné, zbytečně by zatěžovalo úředníky a přinášelo další náklady,“ uvedla mluvčí Českého Těšína Dorota Havlíková.

Podle ní se jedná o ojedinělé případy a děje se tak mimořádně. Souhlas s odpuštěním dluhu musí dát zastupitelstvo.

Ne všude ale nezaplacené složenky odpouštějí. „Dluhy zásadně neodpouštíme a nemáme to v plánu. Každý občan bez rozdílu si musí plnit své povinnosti platit, místní poplatky nebo nájem v bytě,“ uvedla mluvčí Karviné Šárka Swiderová.

A bude hůř. „Od ledna přitvrdíme vůči těm, kdo se záměrně vyhýbají placení například poplatku za odpad: budou je muset platit už i lidé hlášení k trvalému pobytu na radnici,“ upozornila Swiderová.

Těch jsou dnes jen v Karviné přes dva tisíce. „Mnozí z nich věnují velké úsilí tomu, aby prokázali oprávněnost svého bezdomovectví jen proto, že mají třeba platit dluhy a nechce se jim do toho,“ popsala Swiderová praktiky těch, kdo se chtějí vyhnout svým závazkům.

Koumáci také zkusili přinést na radnici zfalšované potvrzení o pobytu v zahraničí.

Dluhy nepromíjejí

Ani Havířovští lidé na tom nejsou lépe. „Co se týká vymáhaných sankcí, nepromíjíme je. Po uplynutí lhůty pro vymáhání jsou tyto nevymožené sankce převedeny na speciální účet, kde se dále evidují do doby promlčení. Jedná se zejména o pokuty uložené městskou policií osobám, které nevlastní majetek, nemají příjmy nebo páchají obecné přestupky,“ popsala Eva Wojnarová, mluvčí Havířova.

V Karviné ale chtějí zajít ještě dál, nejen trpně čekat, až bude dluh promlčen.

„Dlouhodobé nedobytné dluhy pohledávky řešíme většinou prodejem. Ty kupují firmy, které je pak vymáhají samy. Jedná se o starší dluhy zhruba po 10 letech, například penále z nájmů,“ doplnila Swiderová.

Někde přitom odpouštějí po zaplacení jistiny a případných soudních výloh úroky.

„Obecně lze říci, že v případě, kdy nebyla jistina vymáhána soudně, odpouští rada či zastupitelstvo zpravidla celé penále,“ popsala praxi v Orlové mluvčí města Nataša Cibulková.