Okres Karviná má nyní 265 379 obyvatel, přičemž loni to bylo 273 173 a před deseti lety 281 000. Žen je o zhruba pět tisíc více než mužů.

Zajímavé porovnání nabízí statistika v oblasti vývoje obyvatelstva ve třech věkových kategoriích. Za posledních deset let se snížil počet dětí do 14 let, ve věkové kategorii od 15 do 64 let jsou počty poměrně vyrovnané a lidí nad 65 let výrazně přibylo, především pak žen. Počet ovdovělých žen podstatně převyšuje počet ovdovělých mužů.

V rámci desetiletého srovnávání žije na Karvinsku 161 885 lidí hlásících se k české národnosti. V roce 1991 to bylo 231 106. K moravské národnosti se přihlásilo 6464 (3620), ke slezské 2 485 (1971), k polské 13 399 (19 056) a k romské 217 (287).

Podle státního občanství žije na Karvinsku 1409 Poláků, zatímco před deseti roky to bylo 1231. Slováků se v okrese trvale zdržuje 2960, když o deset let dříve jich bylo 2110.

Ze statistiky také vyplývá, že stále více lidí se snaží bydlet ve vlastním, a to buď ve vlastních rodinných domech nebo bytech v osobním či družstevním vlastnictví. Naopak se výrazně snižuje počet obyvatel v nájemních bytech.

Velmi výrazný je nárůst počtu domácností s připojením k internetu.

Čísla prokázala, že mezi obyvateli Karvinska přibylo lidí bez náboženské víry. Výrazně se snížil počet věřících, kteří se hlásí ke konkrétní víře.

Vše o výsledcích sčítání lidu 2011 na Karvinsku