Zasedání začalo tradičně ve 13 hodin. Bez větších potíží byly projednány všechny body, včetně těch souvisejících s rozpočtem. Deník se jim bude věnovat detailně ve svém tištěném vydání v následujících dnech.

Ekonomický náměstek primátora Eduard Heczko zastupitelům vysvětlil změnu v projektu stavby Dopravního terminálu. "Projekt nebude realizován jako jedna společná akce města a Českých drah. Slíbené dotace zůstávají, jen je budeme čerpat každý zvlášť. České dráhy pokračují v realizaci stavby nové nádražní haly a příslušných staveb. Město postaví terminál v přednádražním prostoru. Předpokládané náklady na tuto část představují 70 milionů korun. Z dotací můžeme čerpat až 85 procent," řekl Heczko.

Rozpočet
Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný přesto, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je 184 miliony korun, město jej však dorovná z vlastních zdrojů. "Především z účelových fondů a dlouhodobého úvěru na investice v rámci dotací Evropské unie," upřesnil náměstek primátora Havířova Eduard Heczko.
Příjmy rozpočtu 2012 jsou vyčísleny na 1,525 miliard korun, výdaje jsou plánovány ve výši 1,709 miliard. Ve srovnání s rozpočtem právě končícího roku jsou příjmy příštího rozpočtu vyšší o 121 milionů korun, což je dáno především nárůstem čerpání úvěru. Plánované výdaje jsou vyšší o 16 milionů.
Havířov chce udržet svůj rozvoj v oblasti investic a na ty plánuje v roce 2012 vynaložit cca 663 miliony korun. Ve městě bude pokračovat letos zahájená rekonstrukce kina Centrum, regenerace náměstí Nad Terasou a především město začíná budou rozsáhlou kanalizační síť v okrajových částech Havířova. Na tu je v roce 2012 naplánovaná částka 303 miliony. Radnice chce cela určitě udržet nastavené standardy - další opravy městských domů, které povedou ke snižování energetické náročnosti bytů v nich, opravy a údržbu místních komunikací a chodníků, služby pro obyvatele Havířova, dopravní obslužnost. "Radnice je připravena hledat úsporná opatření, pokud se příjmová část rozpočtu bude naplňovat jinak, než bychom očekávali a potřebovali. Úspory budeme hledat mimo jiné v provozních nákladech," doplnil náměstek Heczko.

Jediným sporným bodem bylo vystoupení zastupitele Leoše Lukaštíka z ODS, který vystoupil s kritikou přemrštěné finanční podpory hokeje. "Když se sečte vše dohromady, tak mi vychází, že město hokej podporuje patnácti miliony ročně," řekl. Na jeho slova reagoval manažer HC Havířov Martin Potočný: "Je to nesmysl. Není možné čísla takto překrucovat. Jde o účelové lži, kterými se někdo snaží klub poškodit."

V interpelacích vystoupila zastupitelka Soňa Dosedělová z KSČM s příspěvkem kritizujícím chování taxikářů vůči řidičům autobusů. Ti mají za čelními skly videokamery, kterými dokumentují, jak taxikáři především ve večerních a nočních hodinách blokují svými vozidly zastávky. Zastupitelům byl přehrán sestřih.

Podle ředitele MP Havířov Bohuslava Murase se strážníci situací pravidelně zabývají. Kontroly nechá prověřit i zpětně podle záznamů data a času na videozáznamu a údajů GPS ve vozidlech městské policie.

Program zastupitelstva