Rozdělení velkého projektu na dvě části po posouzení podmínek pro přidělení dotací doporučil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Rozdělena tak bude i částka 160 milionů korun, která je pro terminál připravena z Regionálního operačního programu.

Zatímco České dráhy se budou věnovat modernizaci svého vlakového nádraží, město upraví přednádražní prostor.

Podle projektu má být současná hala vlakového nádraží i přes sílící odpor veřejnosti a některých architektů stržena a nahrazena novou stavbou. Původně byla posuzována možnost halu rekonstruovat, případně opravit její skelet a dovnitř vestavět prosklenou část rozdělenou na dvě podlaží. Stávající velká hala je totiž náročná na energie pro vytápění.

České dráhy se nakonec rozhodly pro demolici haly a stavbu úplně nového nádraží. Modernizovány budou také perony.

Na bedrech města zůstane stavba v prostoru mezi halou a velkým kruhovým objezdem. Sloužit bude jako stanoviště pro autobusy, parkoviště a objekty různých služeb. Cestující ze Šumbarku budou k peronům i dopravnímu terminálu přicházet po lávce nad kolejištěm.

Se změnami v projektu seznámil havířovské zastupitele ekonomický náměstek primátora Eduard Heczko.

„Projekt nebude realizován jako jedna společná akce města a Českých drah. Slíbené dotace zůstávají, jen je budeme čerpat každý zvlášť. České dráhy pokračují v realizaci stavby nové nádražní haly a příslušných staveb. Město postaví terminál v přednádražním prostoru. Předpokládané náklady na tuto část představují 70 milionů korun. Z dotací můžeme čerpat až 85 procent,“ řekl Heczko.