Částka převyšující výdajovou část půjde na splátky úvěru, který si město vzalo na realizaci projektů jako stadion ve Frýdecké ulici, revitalizaci Olše, revitalizaci zeleně ve městě a další investice.

Českotěšínští letos počítají s příjmy ve výši přes 484 milionů korun, výdaje mají být okolo 371 milionů.

Podle místostarosty Stanislava Folwarczného (ODS) byl rozpočet připravován velmi opatrně.

„Při sestavování jsme byli velmi opatrní a vytvořili jsme kladný rozpočet. Pozastavili jsme některé naplánované investice, které můžeme posunout v čase podle toho, jak se bude vyvíjet daňová výtěžnost,“ řekl Folwarczny.

Podle něj chce radnice udržet především investice, které jsou podpořené dotací, tudíž pro město výhodné.

„Zde zmíním například další etapu revitalizace sídliště Svibice, dokončení kanalizačních přípojek v rámci projektu Revitalizace řeky Olše, realizace parku u centrálního hřbitova a dokončení sportovní lávky v rámci projektu Sportpark,“ řekl Folwarczny.

Město má připravené další projekty, které spustí, pokud by se během příštích dvanácti měsíců zlepšila daňová výnosnost.

„Daňový příjem se stále propadá, klesá také dotace na výkon státní správy a náklady stále rostou. Proto jsme opatrní a shodli jsme se na velmi střízlivém rozpočtu. Pokud se situace zlepší, budeme moci rozjet další připravené projekty nebo přilepšit neziskovým organizacím,“ řekl Folwarczny.

Ne všem zastupitelům se ale rozpočet líbí v podobě, jak byl schválen.

„S rozpočtem spokojená nejsem, ale v rámci opozice s tím bohužel moc udělat nemůžeme. Především se mi nelíbí peníze z dotací a projekty, kam míří. Některé jsou totiž podle mého názoru zbytečné. Nepovedla se například revitalizace Sikorova parku, hlavně lávka přes Olši. Jednak je sama o sobě zbytečná, jednak tím, že je růžová, nezapadá do okolí a terénu. To se mi nelíbí,“ řekla Anna Kabotová (SOS pro Český Těšín).