Fakticky ubylo ale jen pět úředníků, protože ostatní pouze přešli pod správu karvinského úřadu práce.

To potvrdil i tajemník magistrátu Milan Menšík. „O dva zaměstnance se snižuje počet na odboru školství a kultury a o tři se sníží také počet lidí na odboru komunálních služeb. Dalších třiatřicet ubylo na odboru sociálních věcí, kde většina přechází na úřad práce,“ vysvětlil Menšík.

Zeštíhlení magistrátu může být ještě větší, protože do sníženého počtu zaměstnanců nejsou uvedeni ti, kteří vykonávají veřejně prospěšné práce ani lidé zaměstnaní na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr.

Od začátku roku jsou na havířovském magistrátu zrušena dvě oddělení dávek sociální péče pomoci v hmotné nouzi a zaniklo také oddělení péče o těžce zdravotně postižené a staré občany.

K přesunu pracovníků pod úřad práce dochází kvůli novému zákonu. Ten od 1. ledna 2012 sjednocuje proces výplaty nepojistných dávek sociální ochrany právě pod tuto instituci.