Například na českém gymnáziu v Českém Těšíně funguje Nadační fond přátel školy, kam přispívají někdejší absolventi penězi, které vydělají. Z těch se platí jak vybavení školy a dotují se různé akce, tak se vyplácejí stipendia nadaným, ale i studentům ze sociálně slabých rodin.

„V této chvíli dáváme peníze na vybavení, loni jsme našli využití pro tři sta tisíc korun,“ uvedl Karel Přikryl, pokladník nadace a zároveň vyučující na gymnáziu.

V dubnu se také bude hovořit o příspěvcích pro žáky.

„Jednáme o penězích pro ty, kdo výborně studují. A v plánu je také debata o penězích a výši příspěvků pro ty, kdo pocházejí ze sociálně slabých rodin,“ dodal Přikryl.

Ne přímo stipendium, ale aspoň finanční odměnu si mohou vydobýt studenti karvinského gymnázia. Pokud žák studuje po celou dobu docházky do školy s vyznamenáním, a také maturitu zvládne s vyznamenáním, dostane odměnu z prostředků SRPŠ ve výši tisíc korun.

Nejsou peníze

„Na klasická stipendia bohužel nemáme finanční prostředky, i když bychom je rádi dávali. Každý rok se nám snižuje rozpočet,“ řekl ředitel gymnázia Bohumil Vévoda.

Přilepšit si měsíčně až tisícikorunou mohou i studenti Středních škol Dakol v Petrovicích. Těm nejlepším, kteří dosáhnou studijního průměru do 1,1, vyplatí škola měsíčně tisícikorunu.

„Do průměru 1,3 je to 750 korun a do průměru 1,4 pět set korun měsíčně. Na škole máme asi dvě desítky takových studentů,“ řekla Martina Totková z marketingového oddělení školy. Dodala, že podmínkou pobírání stipendia je kromě prospěchu například také řádná docházka bez neomluvených absencí.

Své studenty stipendii podporují nejen školy, ale například také těžební společnost OKD nebo hutní a strojírenský kolos ŽDB.

„Chceme přilákat mladé lidi k této práci, které vzhledem k rozvoji techniky potřebujeme například k obsluze různých strojů,“ vysvětlil důvod finanční podpory hornických učňů mluvčí OKD Vladislav Sobol. Možná i díky tomu je podle něj o tyto obory velký zájem.

Učni tady dostávají měsíčně 1000 korun, budoucí maturanti mají dostávat tisíce dva. Automaticky, bez prokazování studijních výsledků nebo sociální situace rodiny.

„Konkrétně se jedná o učiliště v Havířově na Sýkorově ulici a o Střední odbornou školu techniky a služeb v Karviné, na kterých jsou hornické obory,“ dodal Sobol.