Boj za záchranu nádraží se odvíjí na několika frontách. Aktivisté se scházejí přímo u nádraží, kde diskutují o tom, jakou ztrátou pro město demolice haly bude a proč je nutné ji zachránit. Další bitva se vede na internetu. Tam mohou lidé podepisovat petice. Výsledek však zřejmě bude nulový.

Více informací o nádraží a vizualizaci nového terminálu najdete v Souvisejících článcích

Sami zastánci však připouštějí, že Československu bylo ve stylu socialistického realismu postaveno více takových veřejných budov a připomínají také nádraží v ostravských Vítkovicích. Pokud by se havířovské nádraží zachránilo a rekonstruovalo v původní podobě, stalo by se podle aktivistů zajímavým turistickým cílem a jednou ze zajímavých atrakcí města, jakým prý je centrum města.

„Navrhovaný objekt vůbec nedosahuje architektonicko-uměleckých kvalit, tak jako stávající budova architekta Hrejsemnou. Zastupitelé města si neuvědomují, že každá doba po sobě zanechává architektonická díla, která zasluhují ochranu pro budoucí generace. Architektura socialistického realismu 50. let je v Havířově již chráněna, ale k architektuře z následující dekády je přistupováno zcela opačně. Chtěl bych varovat před škodami, které by Havířov mohl utrpět zbouráním právě této budovy,“ uvádí na svém blogu Adam Guzdek.

O tak významné turistické přitažlivosti ovšem pohybují nejen zástupci Českých drah či havířovští zastupitelé, ale i jiní architekti. Shodují se, že nádraží není natolik významnou dominantou a rozhodně ne turistickým cílem.

Nádražní hala proto bude stržena a v rámci stavby uceleného dopravního terminálu ji nahradí úplně nová, moderně laděná stavba. Na tom se dohodli zástupci Českých drah, kterým nádraží patří, s vedením města, které s tím souhlasilo a samo se bude podílet na své části projektu.

„Prověřovací studie rozpracovala tři varianty a jako nejvhodnější a nejvýhodnější vyšla demolice nádražní budovy a výstavba nové. Návrh ČD jednomyslně odsouhlasilo po několika jednáních jak vedení města, tak i samotné zastupitelstvo. Město Havířov vypsalo výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Projektant bude vycházet z prověřovací studie, nicméně samotná finální podoba se může lišit. Základní parametry jsou však jasně vymezené a dané z prověřovací studie,“ informovala Deník regionální mluvčí Českých drah Kateřina Šubová.

Jak už Deník informoval, zvažována byla také varianta opravy nádražní haly a také možnost ponechání pouze skeletu s tím, že uvnitř haly by byla postavena nová prosklená budova rozdělená na více podlaží.

Nakonec bylo rozhodnuto o celkové demolici stavbě nové haly.

„Zvolená varianta je dle města i ČD tou nejlepší, proto nezvažujeme její změnu a pokračujeme v přípravách. V současné chvíli se vypracovává projektová dokumentace. Žádat o evropské dotace se bude zhruba ve třetím kvartálu letošního roku. Začátek samotné realizace se v tuto chvíli předpokládá přibližně březen roku 2013. Vše ale bude záviset na rychlosti schválení dotace,“ doplnila mluvčí Šubová.

Peníze z Regionálního operačního programu jsou pro tento projekt připraveny a neměl by být problém je získat. Právě kvůli průhlednosti čerpání a využití peněz byl původně společný projekt s celkovým rozpočtem 160 milionů korun rozdělen na dvě samostatné části. Nádraží budou stavět České dráhy, přednádražní prostor vybuduje město.

„Stále platí naše poslední informace, že čerpat dotace budou ČD na výpravní budovu samostatně s tím, že půjde o 70 procent investice. Město bude na přednádražní prostory žádat dotaci ve výši 85 procent nákladů,“ dodala Šubová.