Na bezpečnost se ve zvýšené míře dbalo také na silnicích, a to v podobě klasických silničních kontrol.

„Měsíc duben se nesl ve znamení připomenutí významu bezpečnosti silničního provozu. Kromě akcí každoročně pořádaných havířovským magistrátem, přistoupily se zvýšenou intenzitou k problematice i Městská policie Havířov a Policie České republiky," uvedl předseda komise Besip Zdislav Krokosz.

Republiková policie provedla v dubnu celkem osm dopravně-bezpečnostních akcí. Policisté při nich zjistili 314 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, z toho 31 přestupků bylo předáno k správnímu řízení. Pro srovnání v loňském roce to bylo 276 přestupků. Výše pokut, které byly vybrány, je přibližně stejná jako loni a přesahuje mírně 100 tisíc korun.

„Podle vyjádření zástupců Policie ČR je dopravně- -bezpečnostní problematice věnována neustále vysoká pozornost. Dopravně- -bezpečnostní akce jsou realizovány v průběhu celého kalendářního roku, navíc v noční době je výkon služby posilován asi třikrát týdně policisty Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, kteří se z velké části věnují rovněž dohledu na bezpečnost silničního provozu v teritoriu obou obvodních oddělení dislokovaných v Havířově," připomněl Krokosz.

Strážníci u přechodů

Dopravě se celoročně věnuje také Městská policie Havířov. Ve dnech školního vyučování strážníci dohlížejí na vybraných přechodech pro chodce na bezpečnost dětí v okolí základních škol. V dubnu se hlídky navíc více zaměřily na zvýšený dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

V průběhu měsíce strážníci odhalili a řešili celkem 843 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a z toho řešili 270 přestupků domluvou, 63 přestupků oznámili správnímu orgánu k dořešení a 510 přestupků vyřešili v blokovém řízení na místě. Dodržování povolené rychlosti měřili strážníci pomocí radaru pevně zastavěného ve služebním vozidle. Povolenou rychlost překročilo 99 řidičů.