„V minulosti jsme příspěvek poskytli na obnovu unikátních secesních výkladců a dveří historického domu nacházejícího se na Hlavní třídě a loni na obnovu zdobně pojatého historického oplocení u bytového domu v Masarykových sadech,“ připomněla mluvčí Českého Těšína Dorota Havlíková.

K dispozici je letos 300 tisíc korun. „Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě celkových uznatelných nákladů realizovaného projektu ve výši 50 procent,“ dodala Havlíková s tím, že žádost lze podávat od 1. února.

Český Těšín je tak jediným městem okresu, které peníze na tyto účely nabízí. V Orlové i Bohumíně jsou památkově chráněné objekty v majetku města.

Havířov má fond, ze kterého město poskytuje dotuje anebo dary. „V tomto případě si může zažádat jiný subjekt,“ informovala mluvčí Havířova Jana Kriš.

Karviná pouze z titulu orgánu státní památkové péče informuje vlastníky nemovitých kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR na území obcí Karviná, Petrovice u Karviné, Stonava a Dětmarovice, že v roce 2019 Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo program Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

„Program je určen na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojenou se stavbou, například oltáře a varhany v kostelech, pokud jsou kulturní památkou,“ vysvětlil mluvčí karvinského magistrátu Lukáš Hudeček. Minimálně dvaceti procenty se musí podílet vlastník. K dispozici je však pouze 111 tisíc korun.