ADRA a Santé společně kráčí již jedenáctým rokem. Dobrovolníci jsou vítanou pomocí a kamarády pro klienty s mentálním postižením.

Dobrovolnictví na zkoušku v organizaci Santé je připraveno na čtvrtek 25. dubna 2024, a to v ulici Tajovského 1156/1 Havířov-Město, středisko MIKADO v čase 9:00-11:00, dále pak v ulici Nerudova 351/1 Havířov-Město, Chráněné bydlení v čase 15:30-17:30 hodin.

Havířovské slavnosti 2021.
Havířovské slavnosti 2024 zveřejnily termín akce

Dopoledne se můžete zapojit do muzikoterapie pod taktovkou zkušených dobrovolnic a odpoledne vás klienti rádi vyzvou ke společenským deskovým hrám. Cílem akce je podpořit dobrovolnictví u osob se zdravotním postižením. Vztah vzájemného přátelství, laskavosti, srdečnosti, radosti a dobré vůle. 

Zájemci o informace či účast na akci mohou kontaktovat Dobrovolnické centrum ADRA v Havířově, na ulici Hlavní třída 2/4, koordinátorku dobrovolníků Bc. Lenku Praus na telefonním čísle 734 693 785 nebo prostřednictvím e-mailu lenka.praus@adra.cz.