K-Centrum již dlouhá léta funguje v objektu v ulici Energetiků, kde fungují i některá městská volnočasová zařízení. Po dokončení akce ho čeká stěhování, nové působiště bude v proluce pod sídlištěm ve staré části čtvrti Poruba.

„Půjde o stavbu z obytných kontejnerů, veškerý komfort pro službu tohoto typu ale zůstane zachován,“ řekl starosta Orlové Tomáš Kuča. „Na činnosti K-Centra se tedy nic nezmění,“ dodal starosta.

Mezi původně zvažované verze patřilo i to, že by K-Centrum v novém působišti mohlo zároveň sloužit i jako nízkoprahové záchytné zařízení pro lidi bez domova. To totiž v Orlové dosud schází.

„Stávající K-Centrum sloužilo lidem bez domova přechodně jen v nedávném období velkých mrazů. Lidé bez domova zde mohli večer přijít, přečkat mrazivou noc, dostalo se jim i servisu v podobě teplého čaje či kávy ze zdrojů potravinové banky. Před osmou ranní museli prostor opustit a zařízení přes den sloužilo pro svou hlavní cílovou skupinu,“ uvedla ředitelka městské společnosti Sociální služby města Orlová, pod které spadá i K-Centrum a jeho činnost, Renata Potyšová.

PORADENSTVÍ I PRÁCE V TERÉNU

Město ale nakonec pro lidi bez domova hledá jiné řešení. K-Centrum tak i v nových prostorách bude sloužit jako poradenství pro lidi, kteří řeší problémy s užíváním drog, poradenská služba pro rodiče, u jejichž dětí existuje podezření na drogové zkušenosti, funguje zde i hygienicky důležitý výměnný program pro odbornou likvidaci použitých stříkaček a jehel, stejně tak i terénní práce v prostředí, kde se uživatelé drog pohybují.

Plánovaná stavba nového působiště této služby by měla začít ještě letos, město již vysoutěžilo jejího dodavatele, akci schválila i městská rada.