Co konkrétněji se dělo třeba před začátkem adventu? „Hospodyně pekly medové perníčky, kterými bývaly dříve převážně zdobeny vánoční stromky,“ říká Iva Lupková z Muzea Těšínska.

Vánoční strom samotný má v Česku tradici od 12. století. Adventní věnec se pak datuje ke století devatenáctému. Symbolické jsou také barvy svící na něm, správně bychom podle zdejších zvyků měli zapalovat tři fialové a jednu růžovou (růžovou týden před Vánocemi).

„Důležitými předvánočními svátky jsou svátek sv. Ondřeje 30. listopadu a svátek sv. Barbory 4. prosince. Sv. Ondřej symbolizuje věštění budoucnosti, zatímco sv. Barbora má znázorňovat předpověď šťastných dnů v dalším roce. Dívky kdysi často věřily předpovědi z třešňových větví, které se trhaly právě na ´Barborky´,“ píše etnoložka Eva Hovorková ve své publikaci Ten vánoční čas.

Mnohé zvyky a převleky se dotýkají samozřejmě také svátku sv. Mikuláše. Po vesnicích obcházely domy skupinky odrostlých mládenců přestrojených za Mikuláše, čerty a anděly a obdarovávaly děti nejrůznějšími pamlsky.

Mikulášské zábavy začaly být na Těšínsku v módě od počátku 20. století. Za zmínku stojí také svátek svaté Lucie, která ochraňovala lid před nemocemi i čarodějnicemi, přičemž tato pověra panovala především v beskydské oblasti.

Štědrý den byl dnem, kdy děti neměly být trestány za zlobení bitím, protože pověra pravila, že by se tak dělo celý následující rok. Když děti dodržovaly půst, bylo jim říkáno, že uvidí zlaté tele, prasátko nebo ptáka. Pokud se tak však nestalo, měla přijít Perchta a neposlušnému dítěti rozpárat břicho. Nedílnou součástí se stal vedle betlému také vánoční stromeček, který však na Moravě začal být zvykem až později, než v Čechách.

„Vánoce však byly v naší oblasti vždy chudší, toto býval velmi chudý kraj. Jen několik nejbohatších měšťanských rodin je slavilo v dostatku či nadbytku, zbytek obyvatelstva byli dělníci či pastevci,“ doplňuje Iva Lupková informace o tom, jak probíhaly Vánoce našich předků.

Ty však byly navzdory jejich skromnému charakteru i přesto svátkem, který mnohdy oproti dnešní době lidé trávili především spolu.