„Nový název je moderní a charakterizuje důstojnou, seriózní a dynamickou organizaci, kterou fúzí Kulturní agentury Radost a knihovny vytvoříme. V názvu je tak obsažena kultura, knihovna i kino. Krátká verze pojmenování navíc přináší potenciál pro zajímavé grafické zpracování názvu organizace do loga, které se stane základem pro naši jednotnou prezentaci,“ uvedl ředitel Kulturní agentury Radost Karel Balcar. Mezi návrhy se objevila pojmenování jako například Babylon, Bohunka, Boks, Book (Bohumínská organizace kultury), Bosk, Káčko, Kakao, Kyklop (Kultura i Kino k lidem ochotným přijít), Orfeum, Odra či Olše. Do finále se dostaly názvy Bogun (historický název Bohumína), BKC, Bokuza, K3 (kultura, kino, knihovna), KCB a KAB.