Probíral se na ní Akční plán pro Moravskoslezský kraj na rok 2012 i výsledky jednání pracovní skupiny pro lepší ovzduší s ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou.

„V pracovní skupině s ministrem jsou jen vybraná velká města. Proto jsme se dohodli, že se s kolegy budeme navzájem informovat o jednání skupiny a výstupech na jednáních Svazku, protože kvalita ovzduší nás trápí všechny úplně stejně,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.

Momentálně se pracuje na tvorbě Akčního plánu pro Moravskoslezský kraj na rok 2012. Další pracovní schůzka s ministrem se uskuteční 9. února v Bohumíně a jedním z bodů programu bude právě akční plán.

„Do naší odpovědi zapracujeme připomínky jednotlivých obcí proto,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha s tím, že Bohumín už připomínkoval v tomto plánu například frekvenci čištění veřejných komunikací.

Díky Akčnímu plánu pro Moravskoslezský kraj v roce 2011 je nově dálnice z Ostravy do Bohumína bez poplatku. Zároveň se letos rozjede informační kampaň zaměřená na lokální topeniště.