Tamní početná populace kanadských topolů, vysázená v 50. letech minulého století, je totiž přestárlá a mohutné stromy začínají dělat problémy. Předevčírem tak na místo, které kolonie vzrostlých stromů lemuje, vyrazili lidé z dětmarovického obecního úřadu, vlastníci části pozemků, které nepatří obci, i místní ochránci přírody. Všichni se shodli, že stromy musí pryč.

„Stromy jsou svým stářím nepevné a nebezpečné tím, že při větších větrech se z nich ulamují i velké kusy větví. Ty mohou být svému okolí nebezpečné,“ vysvětlil starosta Dětmarovic Lumír Mžik. Své souhlasné stanovisko řekla i místní organizace Českého svazu ochránců přírody. „Víme, že právě topoly ve vyšším věku vysychají a mohou působit dané problémy,“ řekla zástupkyně svazu v obci Elen Kijonková.

„Stromy byly vysázeny v rámci celorepublikové akce Milion topolů republice, kdy se v rámci rychlého ozelenění obcí a měst začaly ve velkém vysazovat topoly černé a topoly kanadské. Zatímco ty prvně jmenované jsou vysoké a štíhlé, kanadské topoly mají mohutné kmeny a široké koruny. Bohužel se jednalo o nevhodné dřeviny pro alejovou výsadbu, která sice rostla rychle, ale doba jejich života je čtyřicet, maximálně padesát let,“ doplnil starosta obce.

„Věc je o to komplikovanější, že mezi stromy je elektrické vedení a veřejné osvětlení. Navíc hodnota takto získaného dřeva je nižší, než nás bude stát samotné kácení,“ podotknul dále první muž obce. Zlikvidovanou alej nahradí jasany, lípy a duby, které již nyní ve stínu svých přestárlých patronů divoce bují.