Pod tímto pojmem se neskrývá jen rození například do vody. „Znamená to, že žena se rozhodne rodit vjiné poloze než vleže na porodním stole. U nás na oddělení rodičky mohou rodit například vkleče nebo pomocí stoliček či nafukovacích vaků. Možnost porodů do vody u nás nemáme, jelikož ktomuto nejsme přizpůsobeni,“ řekl primář gynekologicko-porodnického oddělení Petr Wiecek.

Budoucí matky většinou mají již danou představu, jakým způsobem přivedou své dítě na svět. „Pokud rodička vysloví přání, že chce jinou metodu než vleže, musíme vyhovět a připravíme jí na to. Musím ale konstatovat, že se nesetkáváme svelkým zájmem o alternativní způsoby. Také se stává, že porod začíná například vkleče, ale rodička nakonec nemá sílu na konečné vypuzení plodu vdané poloze. Konečná fáze se pak odehrává klasickým způsobem,“ doplnil primář.

Frýdecko-místecká nemocnice také uznává moderní trendy. „Ani my neprovádíme porody do vody, ale pomáháme ženám například tím, že jim pouštíme hudbu, kterou si donesou. Také umožňujeme, aby je až kporodu doprovázely jejich Duly. Jsou to asistentky, které je provází celým těhotenstvím. Rovněž pokud nemusíme, snažíme se rodičku nenastříhávat,“ řekla mluvčí nemocnice Inéz Bohdanová Bortoliová.

Podle mluvčího krajské záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáše Humpla je žádostí o přirozený porod v domácím prostředí naprosté minimum. „Pokud se dítě narodí mimo porodní sál, stává se tak ze tří důvodů: buď se narodí přímo v terénu, když má porod překotný průběh, nebo čekala se zavoláním přliš dlouho. Také se může dítě narodit mimo domov nebo při transportu v sanitním voze," prozradil Humpl.