Anketní lístky vyplňovali v průběhu října nájemníci, kteří přišli osobně na některou ze tří poboček MRA. Účast byla dobrovolná a anonymní.

„Lidé odpovídali na šest otázek. Například jak dlouho bydlí v městském bytě, zda jsou spokojeni s jeho stavem a jestli jim vyhovuje správce domu. Ptali jsme se také na to, co rozhodlo pro výběr bytu a ve které lokalitě žijí. Lidé mohli doplnit konkrétní průběžné opravy, ať už v bytech nebo domech,“ přiblížil vedoucí provozního oddělení Petr Valášek, který anketu vyhodnotil.

Celkem se vrátilo 161 vyplněných dotazníků. Z toho 134 lidí uvedlo, že je spokojeno se správcem domovního fondu i stavem bytu. „Toto číslo nás příjemně překvapilo. Odráží nejen úspěšnou strategii města, které jako dobrý hospodář pravidelně a účelně investuje do svého majetku, ale také ocenění práce našich zaměstnanců,“ zdůraznil jednatel MRA Jiří Lankočí.

Spokojenost s bytem, ale nespokojenost se správcem vyjádřilo ze 161 pouze 10 nájemníků. Stejný počet lidí není spokojen s bytem, ale je spokojen se službami správce. Pouze 7 lidí z celkového počtu 161 má výhrady k bytu i ke správci.

„Jednotlivé výtky směrem ke správcům spočívají v komunikaci, na jejím zlepšení budeme rozhodně pracovat. Všechny podněty z ankety jsou pro nás inspirací ke zkvalitnění procesů,“ doplnil jednatel Lankočí.

MRA v Havířově zajišťuje správu a údržbu 7 665 bytů v Havířově. V jednotlivých městských částech Havířova jsou zřízeny tři pobočky, na něž se mohou nájemci přímo obracet. Péči o bytový fond zajišťují i správci, jejichž úkolem je každodenní starost přibližně až o 300 bytů.