Nejvíce byli lidé navštěvující nemocnici spokojeni sorganizací a rychlostí práce při přijetí na oddělení, a to vcelých 94 procentech. V90 procentech se ukázalo jako kladné respektování soukromí při vyšetřeních a přes 80 procent respondentů by zvolilo havířovskou nemocnici při další hospitalizaci.

Průzkum je prováděn ve všech nemocnicích a slouží ktomu, aby se zhodnotila kvalita poskytované péče. Zvýsledků lze zjistit nedostatky, kterých si klient všimne dřív a častěji, než zaměstnanci, kteří jsou vpracovním prostředí neustále. Pro havířovskou nemocnici slouží výstupy ankety i jako podklad kpřipravované národní akreditaci,“ řekla marketingová pracovnice Šárka Ligocká.

Dotázaní lidé se vyjádřili také k tomu, co jim vzařízení chybí a co by uvítali, kdyby se zlepšilo. „Nejméně hodnoceným dotazem je zjištění jména ošetřujícího personálu, kdy se přímo představilo pouze 47 procent lékařů. Ztoho samozřejmě vyplývá, že by se doktoři i sestry měli více zaměřit na prvotní kontakt spacientem. Ten totiž bývá většinou nejdůležitějším momentem při následné léčbě,“ doplnila manažerka.

Spokojenost se zdravotním personálem, jejich přístupem, také ochotou a péčí vyjadřují klienti většiny oddělení. Nejvíce však připomínkují zastaralou vybavenost pokojů, nedostatečný počet laviček vnemocničním parku, nebo také brzké vstávání. „Jsme si vědomi nedostatků svybaveností, hlavně lůžek a matrací. Na rekonstrukci lůžkového fondu se bohužel nevztahuje žádná dotace ani operační programy zregionální politiky EU. Oddělení se proto dovybavuje postupně zvlastních zdrojů. Nicméně, zpohledů pacienta je modernizace pomalá,“ dodala Ligocká.

Vedení nemocnice se rozhodlo, že od roku 2008 anketa spokojenosti na ambulancích bude prováděna jen jednou ročně, jelikož během kvartálu navštěvují ambulanci vesměs ti samí pacienti. Dotazovaných lístků a názorů se tak shromáždí poměrně málo.