„Úředníci radě předložili několik variant, například biokoupaliště, verze zahrnujícími zmenšený rozsah, či výstavbu na zelené louce,“ říká úvodem mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.

Rada vybrala projekt, který s budováním nového koupaliště počítá ve stejných místech, kde již léta zeje prázdnotou původní areál.

„Pro tyto účely bychom těžko hledali jiné vhodné místo v majetku města. Chtěli bychom zachovat co nejvíce ze stávajícího koupaliště a vybudovat velký bazén, malý pro neplavce, brouzdaliště, tobogán, restauraci a ideálně i minigolf, ale vše záleží na finančních možnostech. Orientačně odhadujeme náklady na 240 mil. Kč,“ podotkl starosta města Miroslav Chlubna ( NEZÁVISLÍ a Změna pro lidi). Dodal, že pokud se daný projekt nakonec schválí a vypracuje, čeká město další krok. Sehnat potřebnou částku na samotnou stavbu.

V minulosti byla také jedna ze zvažovaných verzí zakoupení přírodní lokality zvané Kozí becirk. Vzniknout zde měl přírodní areál, který by tak částečně a dočasně nahradil právě i chybějící letní koupaliště. Projekt ale nyní zůstal „u ledu“. „Je to možná škoda, protože toto přírodní koupání je nyní oblíbený trend a daří se mu také v okolních městech, kupříkladu v Bohumíně,“ podotkla za orlovskou opozici zastupitelka Petra Jenčmionková (ANO 2011).

„Co se týče samotného letního koupaliště, také my bychom jeho budování podpořili takříkajíc všemi deseti. Vím ale, že sehnat potřebné chybějící peníze do rozpočtu bude velmi náročné a reálně, bez nich se projekt zkrátka rozjet nedá,“ dodala k současné situaci.