Na místě se sešlo se kolem 15 lidí a za dvě hodiny měli vše hotové. „Stejně tak, jak jsme si museli uklidit prostory prvního patra nádraží, které máme na týden pronajaty od Českých drah, rozhodli jsme se uklidit i přednádražní prostor," říká předsedkyně spolku Důl architektury Lucie Chytilová a dodává: „Chceme tím dát najevo, že stav přednádražního prostoru i nádraží lze zlepšit hned!"

Město a České dráhy neprovádí podle tvrzení Dolu architektury dostatečně pravidelnou údržbu ani budovy, ani přednádražního prostoru, díky tomu budova i veřejné prostory chátrají mnohem rychleji. Podle architektů by se přitom některé viditelné nedostatky daly odstranit ihned. 

Město se nařčení brání

Deníku se k situaci vyjádřila mluvčí havířovského magistrátu Eva Wojnarová.

Zástupci sdružení Důl architektury viní město a České dráhy, že nezajišťují dostatečný a pravidelný úklid přednádražního prostoru před vlakovým nádražím v Havířově. Můžete to vyvrátit? Jak často a v jakém rozsahu se provádí úklid zmíněného prostoru před nádražím ČD?

„Úklid veřejného prostranství před nádražím v Havířově probíhá každý pracovní den. V případě „náhlého nepořádku" (rozbité lahve a podobně), je město schopno úklid zajistit mimořádně okamžitě. Veřejné prostranství před budovou nádraží je v neutěšeném stavu, ale s ohledem na připravovanou rekonstrukci celého prostoru jsou finanční prostředky na jakékoliv dílčí opravy minimalizovány. Veřejné prostory chátrají užíváním, nikoli proto, že se neuklízejí. Město chtělo ve spolupráci s Českými drahami tuto „vstupní bránu" do Havířova změnit, byl zpracovaný společný projekt, ze kterého sešlo. Proto je teď naší prioritou opravit přednádražní prostor a především tady zajistit dostatek parkovacích míst pro cestující přijíždějící k vlakům automobily. Chybí stání pro taxikáře nebo kvalitní autobusové zastávky se zastřešeným koridorem k vlakům. Necháváme si zpracovat prověřovací studii tohoto prostoru, cílem je navrhnout řešení prostoru před výpravní budovou Českých drah na plochách v majetku města. Na tuto akci bude v budoucnu navazovat projekt Rekonstrukce podjezdu ulice U Nádraží a tady bude cílem zvýšit bezpečnost cyklistů a chodců při průjezdu či průchodu podjezdem pod železničním mostem. Vznikne tady vyvýšená cyklostezka a chodník pro pěší to vše oddělené pevnou zábranou od silnice, po které jezdí motorová vozidla." (toj)