Forenzní audit, který za dobu činnosti bývalého politického vedení v letech 2012 až 2014 nechalo v březnu 2015 vypracovat nové politické vedení městské firmy, a který jako důležitý podklad v probíhajícím vyšetřování využívá krajská hospodářská kriminálka, ukazuje i na zakázky, které byly fakturovány fiktivně. MRA za ně zaplatila přesto, že práce nikdy nebyly provedeny. Za jiné zakázky podle auditorů platila mnohem více, než by musela.

Ukázkovým případem byla rekonstrukce bytu v centru města. Nájemník v roce 2012 investoval své vlastní peníze do městského bytu, kde nechal provést řadu úprav. Když náhle zemřel, vystavil hospodářsko-správní referent MRA Marián Kuchár objednávku na rekonstrukci bytu, ve které po stavební firmě žádal provést práce, které již byly provedeny nájemníkem.

„Faktura a položkový rozpočet prošly kompletním schvalovacím procesem. Dle vyjádření Pavla Merty (tehdejší ředitel MRA, pozn. red.) se později zjistilo, že vyfakturované práce měly být provedeny v bytě, který prošel v nedávné době kompletní rekonstrukcí," uvedli ve své zprávě auditoři.

Firma STAVITELSTVÍ JOBB, která patří otci tehdejší radní a současné opoziční zastupitelky za ČSSD Michaela Horňákové, si za tyto práce vyfakturovala bezmála 70 tisíc korun. Téměř polovinu fakturované částky tvořila cena za revizi elektroinstalace, porevizní opravy a revizní zprávu.

Na vše se však přišlo. „Marián Kuchár se přiznal k pokynu na vymontování elektrických spotřebičů, které měly podle něho být opotřebovány a nahrazeny novými. Odmítl uvést, kdo provedl samotné odmontování spotřebičů. Byl vypracován protokol o oznámení škody, vyčíslena škoda a rozvázán pracovní poměr s Mariánem Kuchárem, který celou škodu zaplatil," doplnili auditoři k řešení případu z roku 2012.

Firma část peněz vrátila. „Na základě vystavené faktury bylo zjištěno, že STAVITELSTVÍ JOBB vyfakturovala provedení opravy daného bytu, včetně elektroinstalace. Firma následně vystavila dobropis na 24 100 Kč. Tím zřejmě společnost STAVITELSTVÍ JOBB uznala, že fakturovala služby, které nebyly dodány," stvrdili auditoři.

Nehospodárnost

Výňatek z forenzního auditu MRA Havířov.
Výňatek z forenzního auditu MRA Havířov. Autor: Ernst&Young

Auditoři porovnali také další byty, kde zjistili, že firmy inkasovaly peníze za neodvedenou práci.

„Při prohlídce bytu v ulici M. Pujmanové, jehož opravu provedla společnost TURČINA v lednu 2015 v hodnotě 183 752 Kč, jsme zjistili neprovedené malby, neprovedený nátěr topení, nedokončenou opravu koupelny, nekvalitně provedenou omítku, nedokončené elektrorozvody, nedokončené opravy podlah a neprovedený úklid. U jiného bytu ve stejné ulici firma STAVBY ZDRAŽILA fakturovala výměnu okna v lázni, přestože vyměněno nebylo," uvedli mezi výčtem nedostatků auditoři, kteří poukázali na nedostatečnou kontrolu ze strany pracovníků MRA.

Výňatek z forenzního auditu MRA Havířov.
Výňatek z forenzního auditu MRA Havířov. Autor: Ernst&Young

Bývalému vedení MRA auditoři vytkli také nesrovnalosti v cenících za různé práce. MRA měla městu účtovat zbytečně nadhodnocené práce i materiál. Například v bytě na Nákupní ulici měla být vyměněna stojánková baterie v hodnotě 1 019 Kč, která však v maloobchodní prodejně stojí 370 Kč.

U výměny stoupacího potrubí v domě ve stejné ulici vyúčtovali pracovníci MRA 347 355 Kč. Podle auditorů však vykázané odpracované hodiny a spotřebovaný materiál měly činit jen 179 297 Kč, tedy o 168 058 Kč méně.

Výňatek z forenzního auditu MRA Havířov.
Výňatek z forenzního auditu MRA Havířov. Autor: Ernst&Young

Další desetitisíce mohla městská realitka ušetřit na chybně účtovaných projekčních pracích.

Výňatek z forenzního auditu MRA Havířov.
Výňatek z forenzního auditu MRA Havířov. Autor: Ernst&Young

Auditoři poukázali také na předražené výměny kuchyňských linek. „Identifikovali jsme případ výměny kuchyňské linky Sirius za cenu 16 600 Kč, kterou provedla společnost IWET REAL. Kompletní instalace této kuchyňské linky dle ceníku společnosti OBI včetně dopravy stála přibližně 9 250 Kč. Dodávka kuchyňské linky tak mohla být předražena o přibližně 7 350 Kč," sdělili auditoři.

Konkrétně u kuchyňských linek auditoři poukázali na to, že MRA by měla při nákupu většího množství dosahovat nižší ceny než v maloobchodě.

Výňatek z forenzního auditu MRA Havířov.
Výňatek z forenzního auditu MRA Havířov. Autor: Ernst&Young