Pro požehnání si přijela asi dvacítka řidičů. „Tento obřad pořádáme vždy po odpustu, po svátku sv. Kryštofa, který je patronem řidičů,“ řekl farář Manowski a dodal, že rituál žehnání vozidlům zavedl v roce 2010, kdy ve Stonavě nastoupil do církevní služby.