„Také tato oblast se dynamicky mění a vyvíjí. Naším úkolem

je plánovat a vyhodnocovat, jaké služby ze sociální oblasti jsou v daném období na území města nejvíce potřeba, které by se měly zavést nově, řešíme možnosti jejich financování a podobně,“ uvedla koordinátorka komunitního plánování v Karviné Jana Gavlovská.

Na aktivitě se podílejí zástupci sociálních služeb na území města, tuto činnost ale dělají zdarma. Výsledky a novinky současného období? Od 1. ledna příštího roku

začne fungovat například program Podpora samostatného bydlení.

„Jde o doprovodný program pro bydlení osob, které nejsou zcela soběstačné,“ uvedla vedoucí sociálního odboru karvinského magistrátu Martina Smužová.

Již fungující služba Mobilní hospic, tedy služba pro lidi, kteří se doma starají o blízké osoby v poslední fázi života, se rozroste o sociální poradenství. Stabilizovat se podařilo také terénní program pro drogově závislé.

Závěrečné setkání se neslo v duchu poděkování za celoroční činnost, řada přišla také na zábavu. Netradiční módní přehlídku předvedli senioři z karvinských klubů důchodců. Zajímavá byla i prezentace inspirativních programů a akcí pro všechny věkové skupiny, které nabízí hostitelská knihovna.