Necelých 80 metrů vedou dělníci bezvýkopovou metodou řízeného vrtání a více než 63 metrů metodou berstlining. Bezvýkopová metoda obnovy vodovodního potrubí neovlivňuje negativně povrch. Akce je koordinována s obcí, která buduje kanalizaci a opravuje chodníky.

V červnu se začalo s budováním vodovodních řadů v ulicích Koperníkova, U Kina a Amelinova.

„Důvodem pro realizaci investice byla především poruchovost vodovodních řadů z oceli z roku 1969 v profilu DN 100 a DN 80. Díky obnově potrubí zabráníme možnému riziku ohrožení kvality pitné vody při poruchách, kdy by mohlo dojít k nasátí znečištění do potrubí," říká technický ředitel společnosti SmVaK Ostrava Martin Veselý.

Součástí stavby je také přepojení 27 plastových vodovodních přípojek. Celá akce přijde na více než 3,6 milionu korun.

OPRAVY V KOLONII

Do práce se dělníci SmVaKu pustili také v Českém Těšíně, kde opravují kanalizační stoku a vodovodní řad v ulici Kolonie. Vznikne mimo jiné 465 metrů nového vodovodu za 4,5 milionu korun a 320 metrů kanalizační stoky za více než 6 milionů korun. V červnu byla dokončena rekonstrukce kanalizační stoky v parku Adama Sikory pocházející z poloviny 60. let minulého století.