Skupina, která se zdržuje u kolejiště, přitom vadí nejen zdejším obyvatelům, ale i zástupcům města a vlastníkovi objektu Českým drahám (ČD). Jenže všichni přiznávají, že četné pokusy o vystěhování nocležníků dosud skončily neúspěchem. Lidé bez domova se totiž do areálu vždy vrátí.

„V minulém roce jsme byli městem vyzváni, aby-chom po lidech, kteří se zde zabydleli, uklidili. Úklid jsme provedli a také za něj zaplatili. K řešení problematiky byli přizváni i zástupci Městského úřadu Český Těšín, ale bohužel žádný konkrétní výsledek z tohoto jednání nevzešel. Přístup k objektu po kolejích je samozřejmě všem osobám zakázán, ale je pra-kticky nemožné mu zabránit,“ přiblížila situaci mluvčí ČD Monika Bezuchová.

Podle ředitele českotěšínské městské policie Petra Chroboczka je navíc funkční kolejiště, u kterého se lidé bez domova zabydleli, jedním z důvodu, proč mají strážníci takříkajíc „svázané ruce“.

„Tam, kde se bezdomovci momentálně nacházejí, strážníci vstupovat nemohou. Nejsou proškoleni, a z bezpečnostního hlediska by proto do kolejiště vůbec vstupovat neměli,“ vysvětlil ředitel.

Lidé si přitom na sociálně vyloučené občany i jejich nepořádek už několik let stěžují vedla města, strážníků a ČD také pracovníkům Slezské diakonie, jejíž noclehárna a denní centrum Bethel sídlí v těsné blízkosti. Podle mluvčí radnice však rampu bývalého celního skladu v drážním areálu okupují problematičtí bezdomovci, kteří se k pobytu v noclehárně či ubytovně nedají přesvědčit.

„Tito lidé do podobných zařízení nepůjdou, i když by za ně nocležné platila „sociálka“. Jsou to osoby, které mají problém s alkoholem, drogami nebo obojím, a kteří nechtějí pod střechu, kde vládne nějaký řád,“ uvedla před časem mluvčí Dorota Havlíková.

Zaměstnanci Bethelu se přesto snaží zdejší lidi z ulice dostat a motivovat je k užívání jejich zařízení.

„Osoby navštěvujeme pravidelně i v rámci terénního programu a snažíme se je motivovat ke změně jejich situace. Nabízíme jim podporu například při vyřízení osobních dokladů, praktickou pomoc při evidenci na úřadu práce a snažíme se je také vybízet k pravidelnému využívání našich služeb,“ informoval vedoucí zařízení Bethel Tomasz Gierczuszkiewicz s tím, že v uplynulých dvou měsících se touto cestou podařilo pracovníkům dvě ze zdejších osob bez domova motivovat natolik, že začaly nejen pravidelně využívat denní centrum a noclehárnu, ale také zcela opustily život „na ulici“ a úklidem v rámci tzv. Veřejné služby si nyní přivydělávají na živobytí.